Со цел поуспешно организирање на настанот и адекватна едукација, Ве молиме да ја пополните Пријавата за присуство подолу.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Внесете го само бројот; пример: 070123456
Доаѓате сами или од Вашата ординација ќе присуствуваат повеќе лица кои нема сами да се регистрираат?
Внесете коментари или специфични барања/потреби.

Со пријавувањето ни овозможувате директен контакт за следно споделување на информации за настани, услуги и цени, кои ќе бидат дополнителна предност во понудување на соодветна здравствена услуга на Вашите пациенти.