Биохемиска лабораторија

Испитување на:

Молекуларно – Генетска лабораторија

Испитување на:

Микробиолошка лабораторија

Испитување на:

  Брис од нос и грло

  Урина за уринокултура

  Брис од рана

  Брис од кожа

  Брис од очи (бактериолошки)

  Брис од уши

                                                Рентген Дијагностика

Рентген графи на:

Ехо Дијагностика

Ехо на:

Интерна Амбуланта

Се изведуваат специјалистички прегледи, консултации, дијагностицирање и третман на сите интернистички состојби.

Медицинските услуги кои се практикуваат во поставување  на дијагноза и терапија на интернистички болести и состојби :